Projekt „Opracowanie i druk publikacji edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, podnoszących świadomość ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i pozytywnego wpływu roślin na człowieka w woj. wielkopolskim”

W ramach projektu powstały dwie publikacje. Najmłodsze dzieci mają możliwość zazieleniania miast i otoczenia wraz z bohaterami książeczki tj. z Gardensami. Poprzez naukę przez zabawę dzieci uczą się co to jest smog czy recykling, rozwiązują ekologiczne łamigłówki ale także zazielelniają otoczenie ( miasta, własne pokoje, klasy szkolne). Książeczka przygotowana jest w sposób zachęcający dzieci do nauki. Ksiązeczka ukazuje drogę od plastikowych odpadów ( plastikowych opakowań, które widoczne są na drogach) poprzez recycling w „dobrej fabryce” i wytworzenie ekoklocków
do zazieleniania miast. Książeczka cieszy się już bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci uczęszczających do szkól podstawowych jak i zerówek.

Publikacja dla dorosłych to album, który zawiera informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza smogiem, sposoby na walkę z tym zjawiskiem oraz zielone rozwiązania zmierzające do zmniejszenia problemu. Publikacja została wydana w sposób ciekawy i zachęcający do refleksji nt. zanieczyszczeń powietrza i zazieleniania otoczenia wokół nas.

Przy wykorzystaniu publikacji dofinansowanych ze środków WFOŚ nasza Fundacja prowadzi aktywną edukację ekologiczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza, recyklingu, segregacji odpadów i odnawialnych źródeł energii oraz prowadziła warsztaty ekologiczne z hortiterapią.

Fundacja Zielone Wzgórze
ul.Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek

tel. 531 114 442

Danuta Światowa

d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl