Aktywna edukacja ekologiczna dla dzieci.

Fundacja Zielone Wzgórze działa na rzecz ochrony środowiska. Podczas warsztatów ekologicznych wraz z Gardensami – głównymi bohaterami książeczki proekologicznej, najmłodsi poznają dobre nawyki sprzyjające środowisku naturalnemu

Aktywna edukacja ekologiczna dla dzieci.

Fundacja Zielone Wzgórze działa na rzecz ochrony środowiska. Podczas warsztatów ekologicznych wraz z Gardensami – głównymi bohaterami książeczki proekologicznej, najmłodsi poznają dobre nawyki sprzyjające środowisku naturalnemu. Mali bohaterowie – Gardensi ukazują dzieciom tajniki procesu recyklingu, pokazują jak chronić powietrze przed zanieczyszczeniami, a na koniec wspólnej przygody budują Zielone Miasta. Cykl warsztatów ekologicznych i warsztatów w Domu Roślin w Rogalinku jest kreatywną formą przekazu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Nowoczesna i aktywna forma zajęć zapewnia radość z odkrywania świata przyrody oraz sposobów jego ochrony.

Podczas warsztatów ekologicznych wraz z Gardensami wyruszamy na misję OCHRONY PLANETY, podczas której zdobywamy kolejne zdolności.

1. ochrona powietrza – problem niskiej emisji oraz spalania odpadów

2. recykling – cel segregacji śmieci, od pustej butelki do nowego przedmiotu (wspólna budowa Zielonych Miast)

3. zazielenianie betonowych miast – rola miejsc zielonych w mieście, sposoby wprowadzania zieleni na tereny zurbanizowane, o roli miejskich ogrodów (walory przyrodnicze oraz prozdrowotne)

4. wpływ roślin na zdrowie człowieka

Wspomóż terapię zielenią

Prowadzimy zajęcia sensoryczno-ogrodnicze w ekologicznym ogrodzie oraz zajęcia terapii ogrodowej.

Publikacje

Projekt „Opracowanie i druk publikacji edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, podnoszących świadomość ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i pozytywnego wpływu roślin na człowieka w woj. wielkopolskim”

Wirtualna rzeczywistość

„Wirtualna rzeczywistość – aplikacja mobilna symulująca rozwiązania proekologiczne i podnosząca świadomość ekologiczną w zakresie pozytywnego wpływu roślin na otoczenie człowieka w woj. wielkopolskim”

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci szkół podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego.

Fundacja Zielone Wzgórze
ul.Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek

tel. 531 114 442

Danuta Światowa

d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl